Iskustveno edukativne radionice

Iskustveno edukativne radionice

Radionica predstavlja interaktivni oblik učenja , pri čemu je naglasak na učenju praktičnih veština kroz iskustvo koje pojedinci stiču na samoj radionici. Iako edukativne radionice imaju teorijsku potkrepljenost one nisu predavanja o određenoj temi....

Pročitaj više
Individualno i grupno savetovanje

Individualno i grupno savetovanje

Iskustveno edukativna grupa namenjena je odraslima koji žele da poboljšaju svoje funkcionisanje u svakodnevnom životu, nauče nešto novo o sebi i drugima, osnaže se i imaju mesto na kojem mogu da pričaju o njima važnim temama....

Pročitaj više
Poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija

Dinamika saradnje sa kompanijama zavisi od potreba kompanije, promene koje vodeći iz kompanije žele kao i od samih učesnika....

Pročitaj više
Trening emocionalne pismenosti

Trening emocionalne pismenosti

Trening emocionalne pismenosti je set povezanih radionica usmerenih ka boljem razumevanju emocija koje osećamo kao i reakcija, odnosno ponašanja prema sebi i drugima. Kao i učenju funkcionalnih načina razmišljanja i komunikacije....

Pročitaj više