Autor: Vanja Tripković 03.05.2019 Kategorija: Aktivnosti

Dinamika saradnje sa kompanijama zavisi od potreba kompanije, promene koje vodeći iz kompanije žele kao i od samih učesnika. Na početku saradnje radimo ulazni intervju i ugovor o željenoj promeni – cilju i ishodima rada. Zatim izrađujemo program rada i plan realizacije. Radionice, treninzi (set radionica) i individualni rad je baziran na konceptima Transakcione analize.

Nakon završenog treninga radimo dodatne predloge za individualni i timski rad (ukoliko je potrebno),evaluaciju, sastavljamo izveštaj o realizaciji i dajemo mišljenje. Rezultate pratimo naredna 3 meseca.

poslovna komunikacija (2).jpg

Neke od tema radionica: prepoznavanje i mogućnosti zadovoljenja potreba, konstruktivna kritika i konflikti usmereni na rast, poštovanje različitosti , postavljanje granica, lična motivacija i produktivnost, otpornost na stres, prilagodjavanje, organizacione i lične vrednosti, postavljanje ciljeva i proces realizacije, odnos ličnih i organizacionih ciljeva, odlaganje i sagorevanje, preuzimanje odgovornosti, sistemi nagrađivanja, pravo na grešku, obrasci ponašanja koji se ponavljaju a ne dovode do uspeha, liderstvo.

 

Ulazni intervju i izrada programa je besplatna.