Otpornost na stres

Otpornost na stres

Kako da stresne situacije doživimo kao prilike za lični razvoj i povećamo nivo životnog zadovoljstva. Kako da prepoznamo kada je stres koristan a kada nas ugrožava....

Pročitaj više